นั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลดความยากจนของประเทศที่นำมาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมและหุ้นส่วนการพัฒนา

นั้นขึ้นอยู่กับกลยุทธ์การลดความยากจนของประเทศที่นำมาใช้ในกระบวนการมีส่วนร่วมที่เกี่ยวข้องกับภาคประชาสังคมและหุ้นส่วนการพัฒนา

“สภาพเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮาราโดยทั่วไปยังคงแข็งแกร่งเมื่อเทียบกับเศรษฐกิจโลกที่ซบเซา ประเทศที่มีรายได้น้อยส่วนใหญ่ยังคงเติบโตอย่างมั่นคงในปี 2555 แม้ว่าภัยแล้งในหลายๆ ประเทศของ Sahel และความไม่แน่นอนทางการเมืองในมาลีและกินี-บิสเซาจะบั่นทอนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง โดยเฉพาะแอฟริกาใต้ ชะลอตัวลงอีก ซึ่งสะท้อนถึงความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดกับตลาดยุโรป

อัตราเงินเฟ้อลดลงเนื่องจากแรงกดดันด้านราคาอาหารและเชื้อเพลิงผ่อนคลายลงหลังจากพุ่งสูงขึ้นในช่วงปี 2554

“แนวโน้มในระยะสั้นสำหรับภูมิภาคนี้ยังคงเป็นไปในเชิงบวก โดยคาดว่าจะมีการเติบโตสูงกว่าร้อยละ 5 ต่อปีในปี 2555-2556 อุปสงค์ภายในประเทศที่แข็งแกร่ง รวมทั้งจากการลงทุน คาดว่าจะสนับสนุนการเติบโตในประเทศที่มีรายได้น้อยจำนวนมาก แต่สภาพแวดล้อมภายนอกที่อ่อนแอ 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป จะยังคงเป็นปัจจัยฉุดรั้งการเติบโตของประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ด้วยราคาสินค้าโภคภัณฑ์ทั่วโลกที่คาดว่าจะยังคงอ่อนตัวและสภาพอากาศในประเทศดีขึ้น อัตราเงินเฟ้อคาดว่าจะลดลงเหลือประมาณร้อยละ 8 จนถึงสิ้นปี 2555 และประมาณร้อยละ 7 จนถึงสิ้นปี 2556 การพุ่งสูงขึ้นของราคาธัญพืชระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆ นี้น่าจะทำให้ความไม่มั่นคงทางอาหารรุนแรงขึ้นในบางแห่ง และอาจเป็นภัยคุกคามต่ออัตราเงินเฟ้อหากทวีความรุนแรงขึ้น

“ความเสี่ยงด้านลบเพิ่มขึ้น การถดถอยต่อไปของเศรษฐกิจโลกอาจลุกลามอย่างรวดเร็วไปสู่การเติบโต

ที่ช้าลงในอนุภูมิภาคทะเลทรายซาฮารา ซึ่งอาจทำให้อัตราการเติบโตในภูมิภาคลดลงประมาณ 1 เปอร์เซ็นต์ต่อปี ผลกระทบจะรุนแรงที่สุดในประเทศที่การส่งออกไม่หลากหลายและมีบัฟเฟอร์นโยบายต่ำ“การตั้งค่านโยบายควรสะท้อนถึงเงื่อนไขเฉพาะของแต่ละประเทศ สำหรับตอนนี้ ผู้กำหนดนโยบายควรสร้างบัฟเฟอร์ทางการคลังและบัฟเฟอร์ภายนอกใหม่โดยที่บัฟเฟอร์เหล่านี้ยังอยู่ในระดับต่ำ ในกรณีที่เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่สำคัญทั่วโลก 

ซึ่งมีผลกระทบต่อเนื่องในแอฟริกาตอนใต้ของทะเลทรายซาฮารา ควรหลีกเลี่ยงการหดตัวทางการคลังตามวัฏจักร โดยสามารถหาแหล่งเงินทุนทางการคลังและการขาดดุลภายนอกที่กว้างขึ้นได้ ควรใช้กลไกการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีพื้นที่นโยบายว่าง

ความเชื่อมโยงทางการเงินของไนจีเรียกับประเทศต่างๆ ไกลออกไปกำลังเติบโต เนื่องจากธนาคารในไนจีเรียขยายไปทั่วภูมิภาค 2) ในช่วง 15 ปีที่ผ่านมา แม้ว่าจะด้วยความเร็วที่แตกต่างกันและเดินตามเส้นทางที่แตกต่างกัน ประเทศส่วนใหญ่ในภูมิภาคนี้เคยประสบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในระดับหนึ่ง โดยมีการโยกย้ายคนงานจากกิจกรรมและภาคการผลิตที่มีค่าเฉลี่ยต่ำไปสู่ระดับสูง

credit : yukveesyatasinir.com
alriksyweather.net
massiliasantesystem.com
tolkienguild.org
csglobaloffensivetalk.com
bittybills.com
type1tidbits.com
monirotuiset.net
thisiseve.net
atlanticpaddlesymposium.com